Calcul mental

MAT-06-02-11 MAT-06-02-11

Pattern-I : Jeu de cartes et activités de calcul mental M-1-2-3-4-5-6

MAT-06-02-11 MAT-06-02-11

Pattern-I : Jeu de cartes et activités de calcul mental M-1-2-3-4-5-6

MAT-06-02-12 MAT-06-02-12

Pattern-II : Jeu de cartes et activités de calcul mental 2-3-4-5

MAT-06-02-12 MAT-06-02-12

Pattern-II: Jeu de cartes et activités de calcul mental 2-3-4-5